ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
logo
สถานที่ตั้ง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดศูนย์บัณฑิตศึกษาและบริหารโครงการพิเศษ คณะสังคมศาสตร์

☎️ สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-561-3480 ต่อ 304,330
หน่วยทรัพยากรมนุษย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ในวันเเละเวลาราชการเท่านั้น)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 1