ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
logo
สถานที่ตั้ง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์

วันที่ 7 มีนาคม 2564 ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 47 ขอมอบของขวัญให้นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมมูลค่ากว่า 5,000,000 บาท ประกอบด้วย

– เงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อสวัสดิภาพนิสิตทุกคน คนละ 1,000 บาท
– ถุงปันสุข บรรจุเสบียงสำหรับนิสิตช่วงสอบ
– ทุนขาดแคลนสำหรับนิสิตที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 จำนวน 1,000,000 บาท
– บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับการเรียนและสอบปลายภาค

ด้วยรักจากใจ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#SOCKU #สังคมศาสตร์ #ทีมเกษตร #SOCIDchallenge