ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
logo
สถานที่ตั้ง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วม :โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ : หัวข้อ “แอปพลิเคชันสำหรับห้องเรียน 4.0”

วันศุกร์ที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 9.00 – 14.00 น.