ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
logo
สถานที่ตั้ง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดตัว “SOC KU TOORBOON”

ขอแนะนำทุกท่านให้รู้จัก เพจน้องใหม่ที่จัดทำโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ……

ในชื่อ “SOC KU TOORBOON”


เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ประกอบการที่สามารถรับทำอาหาร หรือสิ่งของจำเป็น จำหน่ายให้ผู้ต้องการสั่งไปบริจาค หรือสนับสนุนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ที่ต้องการ และเป็นสื่อกลางช่องทางช่วยผู้ประกอบการได้จำหน่ายสินค้า และผู้ใจบุญจะได้เข้ามาเลือก shop เลือกสั่งส่งไปได้อย่างง่ายโดยไม่ต้องหาจากpage ทั่วไป และผู้ต้องการความช่วยเหลือแสดงความจำนง

โดยเบื้องต้น กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ ได้แก่

1.ผู้ประกอบการ (อาจเป็นร้านของนิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า คณาจารย์ บุคลากร ร้านของประชาชนรอบๆ มหาวิทยาลัยหรือทั่วไป) มีรายได้ในช่วงยากลำบาก

2.บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนเป้าหมาย(เช่นกลุ่มเปราะบาง) ได้รับประทานอาหารและได้รับสิ่งที่จำเป็น สุขภาพกายใจแข็งแรง ได้กำลังใจ

3.องค์การ หรือชุมชน ต่างๆ ที่ต้องการ “รับ”และ”ให้”ได้สื่อสารกัน

4.คณะสังคมศาสตร์ และชาวเกษตรศาสตร์ อิ่มเอมใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการ “ต่อบุญ” torboon”