ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
logo
สถานที่ตั้ง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิสัยทัศน์ของคณะสังคมศาสตร์

วิสัยทัศน์ของคณะสังคมศาสตร์ (Vision)

“ในปี 2566 คณะสังคมศาสตร์เป็นผู้นำการบูรณาการศาสตร์ทางสังคม เพื่อพัฒนาคนทั้งมวลอย่างยั่งยืน”