ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
logo
สถานที่ตั้ง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แบบฟอร์มสำหรับนิสิต

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 คำร้องทั่วไป (นิสิตภาคปกติ)
2 คำร้องทั่วไป (นิสิตภาคพิเศษ)
3 ใบลาออก
4 ใบลาพักการศึกษา
5 แบบขอทำบัตรประจำตัวนิสิต
6 แบบฟอร์มลงทะเบียนKU1
7 แบบฟอร์มลงทะเบียนKU3
8 คำร้องขอถ่ายเอกสารการศึกษา 1
9 คำร้องขอถ่ายเอกสารการศึกษา 2
10 แบบคำร้องขอฝึกงาน (นิสิตภาคพิเศษ)
11 แบบใบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม (นิสิตภาคพิเศษ)