ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
logo
สถานที่ตั้ง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัตราค่าธรรมเนียมนิสิต ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต โครงการปริญญาโท(ภาคพิเศษ) สาขาการจัดการความขัดแย้ง
2 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต โครงการปริญญาโท(ภาคพิเศษ) สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต โครงการปริญญาโท(ภาคพิเศษ) สาขาจิตวิทยาชุมชน
4 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต โครงการปริญญาโท(ภาคพิเศษ) สาขาพัฒนสังคมศาสตร์
5 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต โครงการปริญญาโท(ภาคพิเศษ) สาขาพัฒนาสังคม
6 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต โครงการปริญญาโท(ภาคพิเศษ) สาขารัฐศาสตร์ (กทม)
7 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต โครงการปริญญาโท(ภาคพิเศษ) สาขารัฐศาสตร์ (กทม) ฉบับที่ 2
8 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต โครงการปริญญาโท(ภาคพิเศษ) สาขารัฐศาสตร์ (ราชบุรี)
9 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต โครงการปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) สาขารัฐศาสตร์
10 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต โครงการปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) สาขารัฐศาสตร์ ฉบับที่ 2
11 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต โครงการปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) สาขานิติศาสตร์
12 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต โครงการปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) สาขาภูมิศาสตร์