ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
logo
สถานที่ตั้ง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แบบฟอร์มขอใช้บริการต่างๆ ของคณะสังคมศาสตร์

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 แบบขอใช้ห้องประชุม/สัมมนาต่างๆของคณะสังคมศาสตร์
2 แบบฟอร์มขอใช้/เปลี่ยนห้องเรียนของคณะสังคมศาสตร์
3 แบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียนอาคารศูนย์เรียนรวมของกองยานฯ
4 แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ของคณะสังคมศาสตร์
5 แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ของโครงการภาคพิเศษ
6 แบบฟอร์มขอใช้โทรศัพท์ทางไกล(งานราชการ)
7 แบบฟอร์มขอใช้โทรศัพท์ทางไกล(งานส่วนตัว)
8 แบบฟอร์มแจ้งซ่อมต่างๆ
9 ใบเบิกพัสดุ
10 แบบฟอร์มสรุปรายงานการประชุม