ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
logo
สถานที่ตั้ง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
2 ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้