เลือกหน้า
เปิดตัว “SOC KU TOORBOON”

เปิดตัว “SOC KU TOORBOON”

ขอแนะนำทุกท่านให้รู้จัก เพจน้องใหม่ที่จัดทำโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ …… ในชื่อ “SOC KU TOORBOON” https://www.facebook.com/SOCKUTORBOON/ ➖     เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ประกอบการที่สามารถรับทำอาหาร หรือสิ่งของจำเป็น...
ThaiThai EnglishEnglish