เลือกหน้า
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต จัดกิจกรรมสำหรับน้องๆปี 1 ทั้งป.ตรี และป.โท เข้าร่วมกับการอบรม “ใช้ห้องสมุด อย่างมือโปร ” ระหว่างวันที่ 15-31 สค. นี้ นิสิตที่เข้าไปร่วมชม ได้ทั้งความรู้ สะสมแต้มรับรางวัลกับทางสำนักหอสมุด และ ชั่วโมงกิจกรรม

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต จัดกิจกรรมสำหรับน้องๆปี 1 ทั้งป.ตรี และป.โท เข้าร่วมกับการอบรม “ใช้ห้องสมุด อย่างมือโปร ” ระหว่างวันที่ 15-31 สค. นี้ นิสิตที่เข้าไปร่วมชม ได้ทั้งความรู้ สะสมแต้มรับรางวัลกับทางสำนักหอสมุด และ ชั่วโมงกิจกรรม

ThaiThai EnglishEnglish