เลือกหน้า
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต จัดกิจกรรมสำหรับน้องๆปี 1 ทั้งป.ตรี และป.โท เข้าร่วมกับการอบรม “ใช้ห้องสมุด อย่างมือโปร ” ระหว่างวันที่ 15-31 สค. นี้ นิสิตที่เข้าไปร่วมชม ได้ทั้งความรู้ สะสมแต้มรับรางวัลกับทางสำนักหอสมุด และ ชั่วโมงกิจกรรม

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต จัดกิจกรรมสำหรับน้องๆปี 1 ทั้งป.ตรี และป.โท เข้าร่วมกับการอบรม “ใช้ห้องสมุด อย่างมือโปร ” ระหว่างวันที่ 15-31 สค. นี้ นิสิตที่เข้าไปร่วมชม ได้ทั้งความรู้ สะสมแต้มรับรางวัลกับทางสำนักหอสมุด และ ชั่วโมงกิจกรรม

ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากร คณะสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์^^

(เอกสารปรับปรุง วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 11.28 น.)รายชื่อ ผู้เข้าร่วมอบรม“โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”(รุ่นที่ 1)วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.ณ ห้องประชุม 501 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์...
ThaiThai EnglishEnglish