เลือกหน้า

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภูมิศาสตร์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร: 02-561-3480 ต่อ 304,330 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศรับสมัคร จนท.บริหารงานทั่วไป โครงการภูมิศาสตร์ หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร: 02-561-3480 ต่อ 304,330 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศรับสมัคร นักวิชาการพัสดุ หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร: 02-561-3480 ต่อ 304,330 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศรับสมัคร นักวิชาการศึกษา (ประกันคุณภาพ) หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร: 02-561-3480 ต่อ 304,330 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเลขานุการ)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศรับสมัคร จนท.บริหารงานทั่วไป สำนักงาน หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร: 02-561-3480 ต่อ 304,330 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ขยายเวลาตำแหน่งคนขับรถยนต์ หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร: 02-561-3480 ต่อ 304,330 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
ThaiThai EnglishEnglish