เลือกหน้า
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง – ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลประกาศการซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 3,627.30 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้มีหนังสือที่ อว 6501.1407/058 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔...
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 1 ชุด

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องพักอาจารย์ชั้น 5 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ – สำนักงานเลขานุการ

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องพักอาจารย์ขั้น 5 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องพักอาจารย์ชั้น 5 อาคาร 3...
ThaiThai EnglishEnglish