เลือกหน้า
นักจิตวิทยาในวิกฤตโควิด-19

นักจิตวิทยาในวิกฤตโควิด-19

[เมษายน 2563] นักจิตวิทยาในวิกฤตโควิด-19   ไวรัสโคโรนา : “หมอลักษณ์ฟันธง” ชี้ “วิกฤตซ้อนวิกฤต” ในโควิด-19 กับการอาสาเป็น “ที่พึ่งทางใจ” ของคนไทย...
เด่นเจาะลึก รับรองสิทธิ คำนำหน้านาม

เด่นเจาะลึก รับรองสิทธิ คำนำหน้านาม

[สิงหาคม 2563] เด่นเจาะลึก รับรองสิทธิ คำนำหน้านาม   ชงรับรองสิทธิหลังการแปลงเพศ – เปลี่ยนคำนำหน้าได้’ ดำเนินรายการโดย พีระพัฒน์ วัฒนาภิรมย์...
ความรุนแรงทางเพศ ที่เกิดขึ้นในสังคม | บ่ายโมงตรงประเด็น (8 ก.ค. 62)

ความรุนแรงทางเพศ ที่เกิดขึ้นในสังคม | บ่ายโมงตรงประเด็น (8 ก.ค. 62)

[กรกฎาคม 2563] ความรุนแรงทางเพศ ที่เกิดขึ้นในสังคม | บ่ายโมงตรงประเด็น (8 ก.ค. 62)   ความรุนแรงทางเพศ ที่เกิดขึ้นในสังคม หลายกรณีเริ่มจากโลกออนไลน์ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ปัจจุบันพบว่า การคุกคามทางเพศ มีการเปลี่ยนรูปแบบให้ตรวจจับได้ยากขึ้น และปลูกฝังค่านิยมความรุนแรง...