เลือกหน้า
เปิดตัว “SOC KU TOORBOON”

เปิดตัว “SOC KU TOORBOON”

ขอแนะนำทุกท่านให้รู้จัก เพจน้องใหม่ที่จัดทำโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ …… ในชื่อ “SOC KU TOORBOON” https://www.facebook.com/SOCKUTORBOON/ ➖     เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ประกอบการที่สามารถรับทำอาหาร หรือสิ่งของจำเป็น...
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

[พฤศจิกายน 2563] โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “แอปพลิเคชันสำหรับห้องเรียน 4.0” วันศุกร์ที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 9.00 – 14.00...
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์

[มกราคม 2564]   วันที่ 7 มีนาคม 2564 ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 47 ขอมอบของขวัญให้นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมมูลค่ากว่า 5,000,000 บาท ประกอบด้วย   –...