เลือกหน้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นักวิเคราะห์ฯ  หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร: 02-561-3480 ต่อ 304,330 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจิตวิทยา (สาขาวิชาจิตวิทชุมชน และสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ จิตวิทยา (จิตชุมและจิตอุต)  หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร: 02-561-3480 ต่อ 304,330 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจิตวิทยา (สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก หรือสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สอบสอนสอบสัมภาษณ์ จิตวิทยาชุมชน  หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร: 02-561-3480 ต่อ 304,330 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจิตวิทยา (สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก หรือ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ขยายอาจารย์ จิตวิทยา (จิตคลินิกหรือจิตอุต)  หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร: 02-561-3480 ต่อ 304,330 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
ThaiThai EnglishEnglish