เลือกหน้า
เปิดตัว “SOC KU TOORBOON”

เปิดตัว “SOC KU TOORBOON”

ขอแนะนำทุกท่านให้รู้จัก เพจน้องใหม่ที่จัดทำโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ …… ในชื่อ “SOC KU TOORBOON” https://www.facebook.com/SOCKUTORBOON/ ➖     เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ประกอบการที่สามารถรับทำอาหาร หรือสิ่งของจำเป็น...
ความรุนแรงทางเพศ ที่เกิดขึ้นในสังคม | บ่ายโมงตรงประเด็น (8 ก.ค. 62)

ความรุนแรงทางเพศ ที่เกิดขึ้นในสังคม | บ่ายโมงตรงประเด็น (8 ก.ค. 62)

[กรกฎาคม 2563] ความรุนแรงทางเพศ ที่เกิดขึ้นในสังคม | บ่ายโมงตรงประเด็น (8 ก.ค. 62)   ความรุนแรงทางเพศ ที่เกิดขึ้นในสังคม หลายกรณีเริ่มจากโลกออนไลน์ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ปัจจุบันพบว่า การคุกคามทางเพศ มีการเปลี่ยนรูปแบบให้ตรวจจับได้ยากขึ้น และปลูกฝังค่านิยมความรุนแรง...
เด่นเจาะลึก รับรองสิทธิ คำนำหน้านาม

เด่นเจาะลึก รับรองสิทธิ คำนำหน้านาม

[สิงหาคม 2563] เด่นเจาะลึก รับรองสิทธิ คำนำหน้านาม   ชงรับรองสิทธิหลังการแปลงเพศ – เปลี่ยนคำนำหน้าได้’ ดำเนินรายการโดย พีระพัฒน์ วัฒนาภิรมย์...
นักจิตวิทยาในวิกฤตโควิด-19

นักจิตวิทยาในวิกฤตโควิด-19

[เมษายน 2563] นักจิตวิทยาในวิกฤตโควิด-19   ไวรัสโคโรนา : “หมอลักษณ์ฟันธง” ชี้ “วิกฤตซ้อนวิกฤต” ในโควิด-19 กับการอาสาเป็น “ที่พึ่งทางใจ” ของคนไทย...