เลือกหน้า

[พฤศจิกายน 2563]

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วม

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

หัวข้อ “แอปพลิเคชันสำหรับห้องเรียน 4.0”

วันศุกร์ที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 9.00 – 14.00 น.