เลือกหน้า

[มกราคม 2564]

  วันที่ 7 มีนาคม 2564 ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 47 ขอมอบของขวัญให้นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมมูลค่ากว่า 5,000,000 บาท ประกอบด้วย

  – เงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อสวัสดิภาพนิสิตทุกคน คนละ 1,000 บาท

  – ถุงปันสุข บรรจุเสบียงสำหรับนิสิตช่วงสอบ

  – ทุนขาดแคลนสำหรับนิสิตที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 จำนวน 1,000,000 บาท

  – บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับการเรียนและสอบปลายภาค

ด้วยรักจากใจ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#SOCKU #สังคมศาสตร์ #ทีมเกษตร #SOCIDchallenge