พิธีวางพวงมาลา 3 บูรพาจารย์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  คณะผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และกรรมการสมาคมนิสิตเก่าฯได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคาราวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 75 ปี และเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 256