การมอบครุภัณฑ์การศึกษา

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560  คณะผู้บริหาร บุคลากร คณะสังคมศาสตร์ ได้ส่งมอบโต๊ะอ่านหนังสือจำนวน 35 ตัว ภายใต้โครงการจากใจถึงใจธารน้ำใจสู่น้อง ให้แก่ผู้แทนของโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้แก่นักเรียนได้นำไปใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมประจำห้องสมุดของโรงเรียน โดยมี ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดี เป็นประธานมอบครุภัณฑ์ดังกล่าว