ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560  คณะกรรมการกิจการนิสิต คณะสังคมศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผศ.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ถือเป็นSOC รุ่นที่ 48 และ KU 73 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา โดยภาคเช้าประกอบด้วย พิธีอำลาอาจารย์ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ภาษาอังกฤษกับบัณฑิต 4.0"  โดย คุณคณาธิป สุนทรรักษ์ (ครูลูกกอล์ฟ)  ส่วนภาคบ่ายเป็นการนำเสนอประสบการณ์จากศิษย์เก่า รุ่นพี่ของแต่ละสาขาวิชา และภาคเย็นเป็นกิจกรรมน้องส่งพี่ ซึ่งจัดโดยสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์และชุมนุมนิสิตภาควิชาต่างๆ