โครงการป่าสิริเจริญวรรษ

วันที่ 21-22 มกราคม 2560 คณะสังคมศาสตร์ โดยรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์ และคณะกรรมการกิจการนิสิต จัดกิจกรรม โครงการตามรอยเบื้องยุคลบาทสังคมศาสตร์ร่วมเทิดพระเกียรติร่วมเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรือหลวงจักรีนฤเบศร ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. ชลบุรี และร่วมรำลึก 100 วันแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช