ร่วมวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2559 ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ศาสตรินทร์ ตันสุน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคุณจรรยา จัตตานนท์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ร่วมวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์