เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตของคณะสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวปฏิญานตน เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี น้อมกราบสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และการร้องเพลง เดินตามรอยเท้าพ่อ