OpenHouse เปิดบ้านสังคมศาสตร์59

ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 คณะสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม OpenHouse เปิดบ้านสังคมศาสตร์59 พร้อมทั้ง ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงาน ตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 โครงการเลือกแนวทางวางอนาคตที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลทางการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครู ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะสังคมศาสตร์ ทั้งในระบบจัดการศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ซึ่งการจัดงานในปีนี้ คณะสังคมศาสตร์ยังเป็นคณะวิชา ที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน มาสอบถามข้อมูลและเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอน เป็นจำนวนมากเหมือนทุกปีที่ผ่านมา