โครงการ การจัดการความรู้เพื่อยกระดับการบริหารและพัฒนาหลักสูตรสู่คุณภาพและมาตรฐาน TQR

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วม
โครงการ การจัดการความรู้เพื่อยกระดับการบริหารและพัฒนาหลักสูตรสู่คุณภาพและมาตรฐาน TQR
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการบริหารและพัฒนาหลักสูตร สู่คุณภาพและมาตรฐาน TQR
และเตรียมพร้อมการประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

 

ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.
รับชมทางออนไลน์ผ่านระบบWebex
https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=m7efaa423a0b85cb2b02052ad8dae3679

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการสามารถแจ้งชื่อได้ที่ น.ส.วิศนี  พ่วงประเสริฐ 
หน่วยทะเบียนและประมวลผล เบอร์ 02-5613480 ต่อ 909 ในเวลาราชการ
หรือ​ https://forms.gle/isJPtMe7jUXMvadR6