ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. โสวัตรี ณ ถลาง

ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร. โสวัตรี ณ ถลาง

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื่องในโอกาสให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"

ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

#SOCKU #สังคมศาสตร์ #ทีมเกษตร