ปฐมนิเทศ ออนไลน์

ขอเชิญนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ปฐมนิเทศ ออนไลน์
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
เวลา 10.00-12.00 น.

รับชมคลิป และร่วมลุ้นของรางวัลและรับชั่วโมงกิจกรรม
หลังจบรายการ

ป.ล. มีคลิปสำหรับท่านผู้ปกครองด้วยน้า