การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 58

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 58
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการเสวนา
นวัตกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ QRcode ด้านล่าง

Cr.คณะมนุษศาสตร์