งานวันที่ระลึก วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

งานวันที่ระลึก วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ พสกนิกรชาวไทย รวมพลังแห่งความภักดี

รำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9
ฌ​ หอประชุม​ มหาวิทยาลัย​เกษตร​ศาสตร์

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะสังคมศาสตร์ โดย อ.ดร.เอื้ออนุช ถนอมวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้เข้าร่วมงานที่ระลึก วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น้อมรำลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวกัน กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปลูกต้นนนทรี และทรงดนตรี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการส่วนพระองค์  โดยในงานประกอบด้วย การร่วมฟังการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ และ เพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชมวิดีทัศน์ นิทรรศการและพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วย