การฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2561 ได้จัดการฝึกซ้อมใหญ๋ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งเป็นขั้นตอนต่างๆเหมือนจริง อันเป็นการทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ในการที่จะเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างถูกต้องตามระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ทั้งนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์เข้าร่วมฝึกซ้อมรวมทั้งสิ้น 955 คน

ثبت شرکت

طلاق توافقی

ثبت برند

وکیل