ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562  คณะกรรมการกิจการนิสิต คณะสังคมศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผศ.ดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา โดยภาคเช้าประกอบด้วย พิธีอำลาอาจารย์ การมอบเกียรติบัตร การบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง “การวางแนวทางชีวิตภายหลังสำเร็จการศึกษา” โดย คุณรัชวิน วงศ์วิริยะ  ส่วนภาคบ่ายเป็นการนำเสนอประสบการณ์จากศิษย์เก่า รุ่นพี่ของแต่ละสาขาวิชา และภาคเย็นเป็นกิจกรรมน้องส่งพี่ ซึ่งจัดโดยสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์และชุมนุมนิสิตภาควิชาต่างๆ