โลโก้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชนิดทึบแสง

ชนิดโปร่งแสง

ชนิดโปร่งแสงขาว-ดำ

ดาวน์โหลดสัญลักษณ์ มก.
โลโก้คณะสังคมศาสตร์

ชนิดทึบแสง

ชนิดโปร่งแสง

ชนิดโปร่งแสง(เก่า)

ชนิดตามระเบียบ มก.

โลโก้ภาควิชา

จิตวิทยา (ชนิดทึบแสง) จิตวิทยา (ชนิดโปร่งแสง)
นิติศาสตร์ (ชนิดทึบแสง)
นิติศาสตร์ (ชนิดโปร่งแสง)

ภูมิศาสตร์ (ชนิดทึบแสง)

ภูมิศาสตร์ (ชนิดโปร่งแสง)

ประวัติศาสตร์ (ชนิดทึบแสง) ประวัติศาสตร์ (ชนิดโปร่งแสง)
รัฐศาสตร์ฯ (ชนิดทึบแสง) รัฐศาสตร์ฯ (ชนิดโปร่งแสง) สังคมวิทยาฯ (ชนิดทึบแสง) สังคมวิทยาฯ (ชนิดโปร่งแสง)
สโมสรนิสิต1 สโมสรนิสิต2 สำนักงานเลขานุการ (ชนิดทึบแสง) สำนักงานเลขานุการ (ชนิดโปร่งแสง)
   

ศูนย์ฯโครงการภาคพิเศษ (ชนิดทึบแสง)

ศูนย์ฯโครงการภาคพิเศษ (ชนิดโปร่งแสง)

   

วิธีนำไปใช้งาน คลิกที่รูปภาพ เมื่อภาพแสดงให้กดคลิกขวา เลือก save picture as